Αρθροπλαστική σε δυσπλαστικό ισχίο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Το δυσπλαστικό ισχίο είναι άρθρωση που δεν έχει αναπτυχθεί σωστά, όπως έχει συμβεί με την άρθρωση του φυσιολογικού ισχίου και έχει αλλοιωμένες / παραμορφωμένες τις παραμέτρους που συναντούμε στο φυσιολογικό ισχίο.  Ειδικότερα, η δυσπλαστική  κοτύλη (αρθρική επιφάνεια από τη μεριά της λεκάνης) είναι αβαθής, ρηχή, με «ανοικτή» την οροφή της και ελλειμματικό το πρόσθιο ή το οπίσθιο τοίχωμα, έτσι ώστε δεν αποτελεί πλέον μία «ημισφαιρική» κοιλότητα. Αντίστοιχη και συμμετρική είναι η εικόνα της μηριαίας κεφαλής η  οποία αναπτύσσεται κατ’ αναλογία της ανάπτυξης της κοτύλης. Έτσι παρατηρούμε αυτό που λέγεται «συμμετρική ασυμμετρία» (congruent incongruity) δηλαδή η μηριαία κεφαλή ταιριάζει με την κοτύλη (διατηρούν την παραλληλότητα των αρθρικών τους επιφανειών), παρόλο που και οι δύο είναι παραμορφωμένες, διατηρώντας όμως τη  μεταξύ τους συνάφεια και επαφή.

  Εικόνα δυσπλαστικής μηριαίας κεφαλής, η οποία έχει χάσει το φυσιολογικό της σφαιρικό σχήμα και είναι αποπλατυσμένη και επίπεδη.

   

  Εικόνα δυσπλαστικής μηριαίας κεφαλής, η οποία έχει χάσει το φυσιολογικό της σφαιρικό σχήμα και είναι αποπλατυσμένη και επίπεδη.

   

  Γενικώς υπάρχουν τριών ειδών δυσπλαστικά ισχία ανάλογα με την μορφολογία τους και ανάλογα με το πόσο υψηλά βρίσκονται σε σχέση με την  φυσιολογική θέση της αρθρικής επιφάνειας της κοτύλης. Έτσι έχουμε :

  1) το  δυσπλαστικό ισχίο ή απλώς «δυσπλασία» όπου η κοτύλη γενικά είναι πιο «ανοικτή» αλλά είναι χαμηλό,

  2) το χαμηλό εξάρθρημα του ισχίου

  3) το υψηλό εξάρθρημα του ισχίου, το οποίο και εξετάζεται  παρακάτω στη συνέχεια ως πιο «σύνθετο».

   

  Ακτινολογική εικόνα με δυσπλαστική κοτύλη (αριστερά). Παρατηρήστε την στροφή της πυέλου για να εξισορροπήσει την βράχυνση του αριστερού ισχίου.

  Mετεγχειρητική εικόνα όπου έχει τοποθετηθεί το εμφύτευμα στο μηριαίο και έχει εξισορροπηθεί το μήκος του ασθενούς

  Ακτινολογική εικόνα με δυσπλαστική κοτύλη δεξιά. Όταν τοποθετηθεί το ημικυκλικό εμφύτευμα της κοτύλης αναγκαστικά θα υπάρξει ένα κενό στην άνω έξω γωνία της κοτύλης. Εκεί πρέπει να έχει υπολογιστεί να τοποθετηθεί ειδικό εμφύτευμα που στην παρούσα ασθενή έγινε από οστούν ειδικά διαμορφωμένο.

  Η πρώτη κατηγορία (δυσπλασία) είναι σύνθετη κατάσταση και απαιτεί προσοχή γιατί ενώ είναι σχεδόν στην φυσιολογική θέση η κοτύλη, η αρθρική επιφάνεια της κοτύλης είναι «ανοικτή» στην οροφή της με αποτέλεσμα δεν είναι μια σφαιρική κοιλότητα αλλά είναι ωοειδούς σχήματος.  Επειδή όμως τα εμφυτεύματα μας είναι σφαιρικά, ενδέχεται να μην έχει πολύ καλή κάλυψη το εμφύτευμα της κοτύλης από το οστούν,  με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεροποιηθεί, ή ακόμη και αν σταθεροποιηθεί και συγκρατηθεί με κοχλίες (βίδες), αργότερα μόλις πατήσει το πόδι ο ασθενής και φορτιστεί η κοτύλη να μετακινηθεί το εμφύτευμα. Ή ακόμη κι αν ενσωματωθεί το εμφύτευμα και όλα δείχνουν να βαίνουν καλώς,  επειδή δεν θα έχει ενσωματωθεί στο ανώτερο τμήμα του σε μεγάλο τμήμα της περιφέρειας του , ενδέχεται να χαλαρώσει πολύ συντομότερα από ότι σε μια διαφορετική φυσιολογική περίπτωση όπου το εμφύτευμα της κοτύλης θα είχε πλήρη επαφή με το οστούν της κοτύλης. Συνεπώς απαιτείται  προσοχή στην εισαγωγή του εμφυτεύματος και ειδικές τεχνικές για να καλυφθεί το κενό που παραμένει στην κοτύλη με οστικό μόσχευμα ευμέγεθες η κρουτόν  (impaction grafting), ή  μπορεί να τοποθετηθεί και «σφήνα» (augment)  τανταλίου.

  Ειδικά διαμορφωμένο οστούν τοποθετήθηκε στην άνω περιφέρεια της κοτύλης, η οποία λόγω απώλειας οστού παρέμενε ακάλυπτη μόλις εμφυτεύθηκε η κοτύλη.  Το μόσχευμα σταθεροποιήθηκε και  συγκρατήθηκε με ειδικό κοχλία και ουσιαστικά στηρίζει την κοτύλη μέχρι η τελευταία να ενσωματωθεί.

   

  H ασθενής 1.5 έτη μετεγχειρητικώς όπου διακρίνεται η ενσωμάτωση και η μη απορρόφηση του οστικού μοσχεύματος

  Η μεσαία κατηγορία,  στο  λεγόμενο  «χαμηλό εξάρθρημα»,  η κοτύλη είναι σε πιο υψηλή από την κανονική θέση, αλλά είναι σχηματισμένη και είναι ημισφαιρική. Πάντως και σ’ αυτή την περίπτωση χρειάζεται το εμφύτευμα την κοτύλης να τοποθετηθεί στην φυσιολογική του θέση και όχι στην λανθασμένη υψηλή θέση γιατί σε τέτοια περίπτωση αδυνατίζει πάρα πολύ το ισχίο και γενικά ο μοχλοβραχίονας των απαγωγών – με αποτέλεσμα επειδή ο ασθενής θα έχει μυϊκή αδυναμία ουσιαστικά να έχει μόνιμη χωλότητα (να κουτσαίνει).

  Δυσπλαστικό ισχίο με αβαθή κοτύλη.

  Στα δυσπλαστικά ισχία λόγω της μη φυσιολογικής ανάπτυξης της άρθρωσης, έχουμε σαν αναπόφευκτο αποτέλεσμα την επέλευση της οστεοαρθρίτιδας πολύ νωρίτερα από ότι σε ένα άλλο φυσιολογικό ισχίο, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να πάσχουν από  βαριά οστεοαρθρίτιδα στην ηλικία των 40-45 -50 ετών και να απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

  Μετά την αρθροπλαστική όπου τοποθετήθηκε το εμφύτευμα της κοτύλης βλέπουμε το οστικό μόσχευμα στην άνω έξω περιοχή του εμφυτεύματος της κοτύλης που συμβάλλει στη στήριξή της.

   

  To οστικό μόσχευμα στην περιοχή της κοτύλης μετά από 2 έτη από την επέμβαση.

   

  Δυσπλαστικά ισχία άμφω σε νεαρή γυναίκα.

   

  Αντιμετώπιση με αρθροπλαστική και των δύο ισχίων σε ένα χρόνο και  σε μία επέμβαση. Άμεση κινητοποίηση της ασθενούς και επιστροφή σε πλήρη δραστηριότητα, χωρίς καθόλου πόνο στην καθημερινή της ζωή και εργασία.

   

  Ασθενής με χαμηλή προς υψηλή δυσπλασία στο δεξί ισχίο και δυσπλαστικό αριστερό ισχίο.

   

  Αρθροπλαστική στο αριστερό δυσπλαστικό ισχίο. Απεικονίζεται στο δεξί ισχίο η φυσιολογική ανατομική θέση της κοτύλης.

   

  Αρθροπλαστική του δεξιού ισχίου με την χαμηλή δυσπλασία, όπου το εμφύτευμα έχει τοποθετηθεί στην φυσιολογική ανατομική θέση της κοτύλης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε την βέλτιστη λειτουργία της άρθρωσης για τον ασθενή μας.

   

  Νεαρή ασθενής 35 ετών με χαμηλή δυσπλασία του αριστερού ισχίου.

   

  Η ίδια ασθενής μετά την ολική αρθροπλαστική του αριστερού ισχίου της και την τοποθέτηση του εμφυτεύματος σε αρίστη θέση.

   

  Επιπροβολή του αρχικού δυσπλαστικού ισχίου της ασθενούς και του εμφυτεύματος που τοποθετήθηκε. Ειδικά αυτά τα δυσπλαστικά ισχία που έχουν μια ευμεγέθη μηριαία κεφαλή,  χρειάζονται μεγάλη προσοχή διότι λόγω του ωοειδούς σχήματος της κοτύλης, εύκολα μπορεί να καταστραφεί το οπίσθιο τοίχωμα της, με αποτέλεσμα να γίνει εκτεταμένη βλάβη και να μην μπορεί να συγκρατηθεί το εμφύτευμα της κοτύλης με αποτέλεσμα μεγάλη ζημιά για τον ασθενή.