Αρθροπλαστική ισχίου σε υπερήλικες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην ιστοσελίδα μας και το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού, δηλαδή ότι αυξάνουν οι ηλικιωμένοι και οι υπερήλικες ασθενείς, όσο περνούν τα χρόνια. Καθώς βελτιώνονται οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης και ο μέσος όρος ζωής. Δεν είναι μόνο ότι ασθενείς ζουν περισσότερα χρόνια, αλλά ασχολούνται ολοένα και με περισσότερο απαιτητικές δραστηριότητες. Με βάση αυτό το σκεπτικό,   όσο περνούν τα χρόνια και φθείρονται οι αρθρώσεις ολοένα και περισσότερο και οι ασθενείς θα επιζητούν αρθροπλαστική. Πρέπει να τονίσουμε δε,  ότι δεν μας ενδιαφέρει η ηλικία που γράφει η ταυτότητα των ασθενών αλλά η βιολογική τους ηλικία . Βλέπουμε στην κλινική μας πολλές φορές ασθενείς που χειρουργήθηκαν στο παρελθόν και ο συνάδελφος θεώρησε ότι είχαν  χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης και έγινε (ας μας επιτραπεί) μία «βιαστική» επέμβαση, με αποτέλεσμα μετά από πέντε η εφτά χρόνια να έχουν χαλαρώσει τα εμφυτεύματα τους να ζητούν και δεύτερη επέμβαση για να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος (και οι ασθενείς να έχουν φθάσει ακόμη και τα 90 έτη …)

   

  Τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι  συγκεκριμένοι ασθενείς αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας στο κεφάλαιο «κατάγματα ηλικιωμένων» και ουσιαστικά συνοπτικά έχουν συνοδές παθήσεις, λαμβάνουν πολλών ειδών φάρμακα και μάλιστα πολλά από αυτά είναι αντιπηκτικά,  υπάρχει κάποιου βαθμού άνοια, και σιγά-σιγά ελαττώνεται η ικανότητά τους για προσαρμογή στο περιβάλλον τους επειδή δε βλέπουν και δεν ακούν καλά, και εμφανίζουν πτώσεις και τραυματισμούς. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό για τον ορθοπεδικό είναι ότι έχουν αρκετά σημαντική οστεοπόρωση με αποτέλεσμα να αλλάζει και η γεωμετρία και η ποιότητα του οστού. Εννοείται ότι όλα αυτά ένας έμπειρος χειρουργός τα λαμβάνει υπόψη στον προεγχειρητικό έλεγχο και καθώς επίσης μια πάγια τακτική της ομάδας μας είναι να επισκέπτεται την οικία του ασθενούς ώστε να δει πως είναι διαμορφωμένος ο περιβάλλον χώρος του ασθενούς κατά την φάση της αποθεραπείας του ισχίου του

  Τι πρέπει να προσέξω στην αρθροπλαστική σε  υπερήλικες:

   

  • Έχει μεγάλη σημασία να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη απώλεια αίματος. Σε αυτό βοηθάει πολύ αρθροπλαστική με τσιμέντο διότι επαλείφεται / καλύπτεται η ελεύθερη επιφάνεια του οστού με ακρυλικό τσιμέντο  και δεν υπάρχει εκτεθειμένο σπογγώδες οστούν που να αιμορραγεί μετεγχειρητικά.
  • Έχει μεγάλη σημασία να τοποθετηθούν κατάλληλα εμφυτεύματα χωρίς πίεση ενσφήνωσης (όχι press fit), δηλαδή να τοποθετηθούν και να σταθεροποιηθούν χωρίς να τα χρησιμοποιηθεί «σφυρί» για την εμφύτευσή τους. Πάλι αυτό γίνεται με την αρθροπλαστική με τσιμέντο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να γίνει κάταγμα κατά την ώρα της επέμβασης.
  • Χρειάζεται εμπειρία και εξοικείωση με μια συγκεκριμένη τεχνική, ώστε να διαρκέσει (η χειρουργική επέμβαση) το δυνατόν λιγότερο χωρίς τεχνικά λάθη. Τονίζουμε πάλι να μην γίνει πρόχειρα, αλλά να εκτελεστεί  σύντομα και άρτια η χειρουργική τεχνική.
  • Χρειάζεται πολύ καλή συγκράτηση των εμφυτευμάτων και ειδικά για την κοτύλη χρειάζονται ειδικά εμφυτεύματα με πολλαπλούς κοχλίες συγκράτησης για να μην έχουμε μετακίνηση του εμφυτεύματος με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε επανεγχείρηση του ασθενούς
  • Στενή παρακολούθηση του ασθενούς και ειδικά των φαρμάκων που παίρνει μετεγχειρητικά για να μην υπάρχουν δυσάρεστα συμβάματα