Αρθροπλαστική Ισχίου σε δυσπλαστικό ισχίο με πλάκα βιταλίου (μετά από οστεοτομία μηριαίου)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Αρθροπλαστική ισχίου σε ασθενή δυσπλαστικό ισχίο  που έχει χειρουργηθεί σε νεαρή ηλικία με οστεοτομία και έχει πλάκα Βιταλίου.

  Ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που είχαν δυσπλαστικό ισχίο, είχαν κάνει μία υποτροχαντήρια οστεοτομία στο μηριαίο οστούν για καλύτερη επικέντρωση της μηριαίας κεφαλής. Την επέμβαση αυτή έκανε κυρίως ο αείμνηστος παιδοορθοπαιδικός Γ. Πιστεύος. Η πλάκα αυτή έχει κάποια χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμο να τα γνωρίζει ο χειρουργός γιατί ενδέχεται να ανακαλύψει διάφορες δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης :

  • Καταρχάς είναι τυχερός αν οι κοχλίες «πιάνουν» μόνο στη μία πλευρά του οστού, στον ένα φλοιό που λέμε και όχι και στους δύο. (αν διαπερνούν και τον δεύτερο φλοιό είναι εξαιρετικά δύσκολο να αφαιρεθούν)
  • Το βιτάλιο είναι υλικό που δεν είναι εύκολο να το ξεβιδώσεις γιατί με την στροφική κίνηση είτε η βίδα παραμορφώνεται διότι έχει σταθερά ελαστικότητας (Young) πολύ μικρή μικρότερη και από του τιτανίου και αν έχει ενσωματωθεί με το οστούν πολύ δύσκολα θα γίνει η εξαγωγή της.
  • H υποδοχή της βίδας είναι σε σχήμα σταυρού  και θέλει ειδικό κατσαβίδι αλλιώς δεν μπορεί να ξεβιδωθεί.
  • Απαιτείται πληθώρα διαφόρων στυλεών αρθροπλαστικής σε περίπτωση που δεν μπορεί να αφαιρεθεί ολικώς η πλάκα και παραμείνει ένα τμήμα της για να ολοκληρωθεί η αρθροπλαστική.

  Η ομάδα μας έχει πιθανώς τον μεγαλύτερο αριθμό στην Ελλάδα αρθροπλαστικών με πλάκα Βιταλίου και πραγματικά χρειάζεται πολύ καλός προεγχειρητικός σχεδιασμός για να μην καταλήξουμε σε διεγχειρητικό κάταγμα στην προσπάθεια αφαίρεσής της.