Αρθροπλαστική ισχίου σε ασθενή με υψηλό εξάρθρημα ισχίου (Σ.Ε.Ι / D.D.H.)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  H αρθροπλαστική ισχίου σε υψηλό εξάρθρημα του ισχίου, αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές χειρουργικές διαδικασίες στην ορθοπεδική. Το έχουμε αναφέρει  πολλές φορές, ότι οι  σύνθετες αρθροπλαστικές στις μέρες μας  πάνε καλά με ελάχιστο κίνδυνο επιπλοκών, αλλά απαιτούν εμπειρία, καλή εξειδίκευση στο αντικείμενο και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση του συγγενούς εξαρθρήματος  πρέπει για μία ακόμα φορά να τονίσω πόσο σημαντική είναι η κατάλληλη εκπαίδευση σε ειδικό κέντρο του εξωτερικού και η μεγάλη εμπειρία. Οι ασθενείς με την πάθηση αυτή  ευτυχώς όσο περνάει ο καιρός σπανίζουν, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά περιστατικά σε μέρη του εξωτερικού που έρχονται στο κέντρο μας για την χειρουργική αντιμετώπιση. Οι ασθενείς με Σ.Ε.Ι,   έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • το μηριαίο οστούν έχει συνήθως πιο στενό αυλό
  • ο αυχένας του μηριαίου έχει αυξημένη πρόσθια απόκλιση (δηλαδή πρέπει να διορθωθεί και  η στροφή του μηριαίου οστού)
  • η μηριαία κεφαλή είναι παραμορφωμένη με βραχύ αυχένα και θέλει προσοχή την ώρα της οστεοτομίας του αυχένα
  • η κοτύλη καλύπτεται από οστεόφυτο, είναι υποπλαστική και απαιτεί προσεκτική αναγνώριση (για να βρεθεί η  «αληθής» κοτύλη δηλαδή η αρθρική επιφάνεια της πυέλου και  να έρθει το μηριαίο οστούν στην φυσιολογική του θέση
  • απαιτείται οστεοτομία βράχυνσης και πιθανώς στροφής, στο μηριαίο οστούν (υποτροχαντήρια). Η οστεοτομία θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να κατέβει στην φυσιολογική θέση η προσθετική κεφαλή του μηριαίου, λόγω της τάσης των μαλακών μορίων  και λόγω του  ότι επιμηκύνοντας το μηριαίο πάνω από 4-6 cm (αν δεν κάναμε οστεοτομία), θα ήταν  καταστροφικό για το ισχιακό νεύρο και για τα μαλακά μόρια.)  Επομένως αφαιρούμε ένα κύλινδρο από το μηριαίαο οστούν μήκους περίπου 3 cm.

   

  Αρθροπλαστική ισχίου σε ασθενή με υψηλό εξάρθρημα ισχίου

  Συνοψίζοντας για τα Σ.Ε.Ι / ΠΡΟΣΟΧΗ:

  Μεγάλη προσοχή απαιτείται στην προετοιμασία της κοτύλης ώστε να έχουμε καλή στήριξη του εμφυτεύματος και επίσης  μεγάλη προσοχή στην οστεοτομία βράχυνσης του μηριαίου, ώστε να πορωθεί το σημείο που εμείς κάνουμε προκαλούμε κάταγμα. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σωστά και κυριολεκτικά το αποτέλεσμα θα είναι άριστο, γιατί ο ασθενής σηκώνεται πάλι την επόμενη μέρα, χωρίς πόνο με το μέλος συνήθως στο φυσιολογικό μήκος (έχει επιμηκυνθεί) και βαδίζει. Η μόνη διαφορά σε σχέση με τις απλές αρθροπλαστικές είναι ότι  λόγω της οστεοτομίας που κάναμε και της βράχυνσης του τετρακέφαλου μυός, υπάρχει μια αδυναμία στον τετρακέφαλο και θα χρειαστεί ειδικές ασκήσεις για να  δυναμώσει  και να μπορέσει να επανέλθει ο ασθενής πλήρως στις προηγηθείσες δραστηριότητες του.

  Αρθροπλαστική ισχίου σε ασθενή με υψηλό εξάρθρημα ισχίου

  Τονίζω για μία ακόμα φορά ότι θέλει ειδική προετοιμασία ο μηριαίος αυλός και ειδική προετοιμασία η κοτύλη, όπου απαιτείται  προσοχή και εμπειρία ώστε να την τοποθετηθεί το εμφύτευμα στην αληθή  αρχική κοτύλη (αρθρική επιφάνεια της πυέλου). Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν φέρουν την αρθρική επιφάνεια στην φυσιολογική της θέση αλλά την τοποθετούν ψηλά εκεί που θα βρουν νεοκοτύλη, δηλαδή την ψευδή κοτύλη,  διαδικασία πολύ πιο εύκολη αλλά πολλές φορές καταστροφική γιατί οι μύες δεν έρχονται στην φυσιολογική τους θέση με αποτέλεσμα να υπάρχει βράχυνση και πολύ μεγάλη αδυναμία στους απαγωγούς μύες. Το παραπάνω μεταφράζεται σε πολύ μεγάλη χωλότητα, δηλαδή μόνιμη αναπηρία (κούτσαιμα).