Δρ. ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΔΑΡΜΑΝΗΣ M.Sc

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Διδάκτωρ Ορθοπαιδικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου

Επιμελητής Ορθοπαιδικής κλινκής 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Μετεκπαιδευθείς εις Νοσοκομείο R.D. Exeter Μεγάλης Βρετανίας

& St. George's Hospital Λονδίνου

Δ/νση Ιατρείου:

Καισαρείας 4 (ύψος Βασ. Σοφίας 110)

Τηλ: 210 64 57 625

Κιν: 693 61 40 869